Kompletna gradnja objekta u Boljevcima za uzgoj živine.