Kompletna gradnja dela Tehničke škole “Milenko Verkić – Neša” u Pećincima