Izrada građevinske limarije na objektu fabrike šećera u Pećincima.