Opis

Jedinstvenu poziciju Orlovićeve ulice, dodatno ističu neposredna blizina Park-Šume Borkovca, Borkovačkog potoka i obronaka Fruške Gore koji oplemenjuju vizuru. Vaš novi dom Vam pruža priliku da za manje od 15 minuta, budete van tokova gradskog života u jednom od najlepših Nacionalnih parkova Srbije, Fruškoj Gori.

Zgrada po svom nivou opremljenosti teži tome da postavi novi standard stanogradnje u Rumi. Izbor i selekcija materijala su pažljivo izvršeni.

Pogledajte katalog

Galerija