Radovi na objektu klanice i proizvodnje bioenergenata u Staroj Pazovi.